Zadávajte v tvare 8805221234
Telefón zadávajte v tvare: 0904123456
Na tento e-mail vám zašleme doplňujúce informácie

Zaškrtnite súhlas s poskytnutím osobných údajov:

Spracovanie os. údajov na účel poskytnutia služby

Vyplnením a odoslaním formulára poskytujem svoje osobné údaje vyplnené do formulára spoločnosti Bezvafinance s.r.o., IČO: 24186104, so sídlom Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1 a beriem na vedomie, že ich bude ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúvať na účel poskytovania služby spracovania žiadosti podľa VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK, na účel priameho marketingu obdobných tovarov a služieb, prípadne na ďalšie účely uvedené v podmienkach spracovania osobných údajov a vyhlasujem, že som zoznámil/zoznámila s PODMIENKAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktoré obsahujú podrobné informácie o spracovaní osobných údajov.

Súhlas so spracovaním os. údajov pre marketingové účely

Zaškrtnutím udeľujem obchodnej spoločnosti Bezvafinance s.r.o., IČO: 24186104, so sídlom Revoluční 724/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, ako prevádzkovateľovi osobných údajov („Prevádzkovateľ 1“) a obchodnej spoločnosti Hyperia s.r.o., IČO: 47136961, so sídlom Na bráne 8665/4, Žilina 010 01, Slovenská republika, ako prevádzkovateľovi osobných údajov („Prevádzkovateľ 2“) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov vyplnených do formulára v rozsahu meno, priezvisko, adresa, vek, e-mailová adresa, telefónne číslo a údajov o mojej internetovéj aktivite zaznamenanej prostredníctvom cookies a IP adresy pre účely priameho marketingu formou zasielania obchodných informácií o produktoch či službách Prevádzkovateľa 1 alebo Prevádzkovateľa 2 alebo obchodných partnerov jedného zo Správcov. Súčasne prehlasujem, že som sa oboznámil/oboznámila s PODMIENKAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktoré obsahujú podrobné informácie o spracovaní osobných údajov. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne a mám právo ho odvolať.

Prosím počkajte, snažíme sa pre Vás vybrať čo najlepšiu ponuku, môže to trvať až 30 sekúnd.